Studijní materiál

Informační a komunikační technologie
Informatika
MS Access
MS Access – tabulky
MS Aacces – formuláře
Počítačová grafika
Základy počítačové grafiky
Typografie
Základy typografie
PowerPoint
Sestavujeme-prezentaci
Pracujeme se snímky
Předvádění prezentace
MS WORD
Jak psát text
Kopírování formátu, tabulky,
Objekty, obrázky, barvy, tvary, kliparty, wordarty, smartArt,
Další společné funkce
EXCELL
Excell 237-246
Excell 247-256
Excell 257-266
Excell 267-276
Excell 277-286
Excell 287-292
WEB
Výuka tvorby stránek HTML
Výuka HTML
Tvorba stránek HTML pro začátečníky
Základy HTML str. 11-20
Základy HTML str.21-28
Základy HTML str.29-38
Základy HTML str.39-57
ALGORITMIZACE
Úvod do algoritmů
ZSV – 3. ročník
Charakteristika hlavních vývojových perio
ICT – 1. ročník
Operační systém MS-DOS
MZV – 4. ročník
Brzdy_základ
Schema brzdy
kompresory
Samočinná tlaková brzda
MO – 10_M – brzdy
MO – 10_V-brzdy
Brzdici ucinek a ZOB
Moderni brzdova vystroj vozidel
Spalovací motory v dopravě
MO – 25_M spalovací motory